Gizlilik Sözleşmesi

İşbu gizlilik politikası, www.Shopinstar.com sitesine üye olan tüm kullanıcılar açısından 02.08.2016 tarihinde ve bu tarih ve sonrasında kayıt olan tüm kullanıcılar açısından kayıt oldukları kayıt tarihinden itibaren geçerlilik kazanır. 

Bu Gizlilik Politikası, kişisel bilgilerinizin nasıl kullanıldığı ve ne şekilde korunduğunu göstermektedir. Gizlilik Politikası ile ilgili olarak her türlü sorununuz için info@shopinstar.com adresine ulaşabilirsiniz. 
 
Tanımlar: 
Shopinstar: Barbaros mah. Halk cad. Teb Girişim Evi No:47/2 Ataşehir, İstanbul adresinde mukim Shopinstar Bilişim Teknolojileri – Şehlem Akbulut 
 
Kullanıcı: Site'ye üye olan ve site'de sunulan Hizmet'lerden, işbu Kullanıcı Sözleşmesin'de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi  
 
Alıcı: Site de sunulan Hizmet'leri kullanmak suretiyle, Satıcı tarafından satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan kullanıcı  
 
Satıcı: Site'de sunulan hizmetleri kullanmak suretiyle, hukuken mulkiyetini haiz bulunuduğu ve mülkiyet üzerinden tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu malve/veya hizmetleri,diğer Kulanıcı'lara yönelik olarak satışa arz eden Kullanıcı 
 
Site: www.shopinstar.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan site 

 

 
 
1)Shopinstar, kullanıcıların www.shopinstar.com sitesi üzerinden ilettikleri kişisel bilgilerini,Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklamayacaktır. 
Kişisel bilgiler, adı,soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup kısaca Gizli Bilgiler olarak anılacaktır. 
 
2)Shopinstar, işbu Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesinde tanımlı olan haller haricinde kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır. 
Shopinstar, kişisel bilgileri kendi bünyesinde müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanabilecek ve sadece bu çalışmaların yapılması amacıyla üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir. 
 
3)Shopinstar, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçünçü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Shopinstar'ın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, www.shopinstar.com sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Shopinstar'ın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. 
 
4)Shopinstar, kullanıcılara ve kullanıcıların www.shopinstar.com sitesinin kullanımına dair bilgileri,teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye- Cookie) kullanarak elde edebilir. Ancak,kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler. 
 
5)Shopinstar, araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde istenenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili resmi makama sağlayabilir. 
 
 
 
Shopinstar, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini, dilediği zaman www.shopinstar.com sitesinde yayınlamak suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. Shopinstar'ın değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri, www.shopinstar.com sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.